Praktiski padomi kamīnu izvēlē

Kamīni, kuri ir nodrošināti ar ārējo gaisa padevi ir šodienas standarts. Seši gadi atpakaļ kamīni ar ārējo gaisa padevi bija jaunums. Ko nozīmē " kamīni ar ārējo gaisa padevi ", …

Raksta datums: 25.02.2014

Kamīni un dūmgāzes! Kamīni, un to pareiza darbība, ir atkarīga no labas kvalitātes malkas. Kamīni, kuri tiek darbināti ar sliktas kvalitātes malku parasti liek mums saskarties ar tāda …

Raksta datums: 22.02.2014

Kamīni ar gaisa vadu sistēmu tiek pielietoti diezgan plaši. Sistēma tiešām var paveikt lielus darbus- novadīt silto gaisu uz jebkuru vietu. Kamīni ar šādu sistēmu labi iederas, ja nep …

Raksta datums: 14.01.2014

Kamīnu malka ir būtiska siltuma jaudas iegūšanai un apkures sistēmas laba stāvokļa uzturēšanā. Kamīni, kas tiek kurināti ar sausu malku , kuras mitrums nepārsniedz  20 % , atdo …

Raksta datums: 20.12.2013

Kamīni ar siltuma akumulāciju ir diezgan izstiepts jēdziens, jo siltuma akumulācija laiks var tik variēts no 2 stundām līdz diennaktij, un pat 36 stundas. Viss ir atkarīgs no akumulācij …

Raksta datums: 27.06.2012

Kamīna mikroprocesors MSK/P

Kamīna mikroprocesors FI 100
Kamīna mikroprocesors FI 100
Ražotājs:
Kods:
Kamīna mikroprocesors MSK/P


Cena: € 230.00
Izdevīgi kredīta nosacījumi!
Kontrolieris MSK/P komplektā ar aukstā gaisa vārstu paredzēts gan centrālapkures, kan karstā gaisa sistēmām, kurtuvēm kuras aprīkotas ar ārējo gaisa padevi. Jūs varat iestatīt trīs kontroles režīmus, izmantojot kurus varat nodrošināt pareizu kurtuves un apkures sistēmu darbību.
 
Kamīna kontroles sistēma ir ierīce, kuras uzdevums ir uzturēt nemainīgu kamīna vilkmi koka sadedzināšanas procesā. Tās mērķis ir, lai kontrolētu krāsns temperaturu, kā rezultātā pagarinot malkas degšanas ciklu. Kontrolēta tiek gaisa temperatūra no kamīna kurtuves vai ūdens temperatūra, ja tiek izmantota kamīna kurtuve ar ūdens kreklu. Kontroles ierīce kopā ar gaisa ieplūdes droseli precīzi regulē gaisa padevi degšanas kamerā, uzturot doto gaisa vai ūdens temperatūru. (atkarībā no varianta).
 
Kontroles serviss
Vadības panelis tiek izmantots priekš kontroles servisa; to veido displejs ar signāla diodēm un četrām pogām, ko izmanto, lai kontrolētu vadības paneli. Vadības pogas ir atkarīgas no vadības paneļa. Lai darbotos MSK versijas pogas – jums tās ir jauzspiež, MSK glass versijai ir nepieciešami tikai pieskārieni. 
 
Displejs
Normālā darbības laikā displejs parāda pašreizējo temperatūru gaisā vai ūdenī (atkarībā no opcijas), un uzstādījumu režīmā tas parāda parametru nosaukumu un to daudzumu. Power režīms tiek signalizēts ar pulsējošu vietu. Trīs signalizējošas diodes informē par novērsto izvades stāvokli ar perifērijas ierīcēm:

 - Pneimatiskā/gaisa drosele


 - CO cirkulācijas sūknis
 
- Ventilators vai cita ierīcePogas:
Tiek izmantotas četras pogas, lai kontrolētu vadības paneli:


 - Šo pogu normālā darbības laikā izmanto, lai ieietu vai izietu no Power režīma. Iestatījumu režīmā to izmanto, lai nekavējoties izietu no iestatījumiem nesaglabājot iestatītos parametrus. 
- Šo pogu normālā darbības laikā izmanto, lai ieietu Iestatījumā režīmā, lai veiktu parametru izmaiņu. Un iestatīšanas laikā, lai apstiprinātu izmaiņas un izietu.
- Šo pogu normālā darbības laikā izmanto, lai manuāli aizslēgtu gaisa padevi par vienu soli (displejs uz īsu brīdi parāda pašreizējo droseļvārstu lokāciju). Iestatījuma režīmā, lai atgrieztu parametrus uz leju un iestatījuma laikā, lai samazinātu parametrus.
- Šo pogu normālā darbības laikā izmanto, lai manuāli atvērtu gaisa padevi par vienu soli (displejs uz īsu brīdi parāda pašreizējo droseļvārstu lokāciju). 
 
 
Using buttons in an easy way you can control work of controler, move through parameters menu and
change them.
 
Parametru iestatījumi:
Pēc tam, kad esat iegājuši iestatījuma režīmā ar pogu ↵ izvēlaties ar pogām ↓ un ↑ atbilstošus parametrus (parametru nosaukumi redzami displejā). Kad ir izvēlēts parametrs, mēs ieejam iestatījumos ar pogu ↵ un vēlreiz lietojot bultiņas ↓ un ↑ mēs izvēlamies parametru vērtību. Mēs to apstripinām nospiežot pogu ↵. 
Jebkurā brīdī mēs varam atstāt parametru izvēlni, kā arī parametru iestatījumus nospiežot pogu (POWER).
Pāreja uz normalu darbību notiek arī tad, ja nenotiek nekāda darbība (netiek spaidītas pogas) ilgāk par desmit sekundēm. - Atkārtošanas laiks ir laika intervāls, kad vadības panelis pārbauda apstākļus, vai temperatūra ir augstāka vai zemāka par to, kura ir iestatīta parametros (parametrs t1). Ja tā ir augstāka, tad padeve tiek aizslēgta par vienu pakāpi, ja tā ir zemāka, tad tā tiek atvērta. Šis parametrs tiek izvēlēts eksperimentāli, saskaņā ar noteikumu, ja temperatūras izmaiņas notiek lēnām – mēs izvēlamies īsāku atkārtošanas laiku, ja temperatūras izmainas pārāk ātri – atkārtošanas laiks būtu jāpaildzina. Optimāli ir atlasīts parametrs ┌ 1, šajā statusā temperatūra izmaiņas būs mazas.

- Darba temperatūra ir temperatūra, kuru regulātors, mainot droseles iestatījumu, centīsies saglabāt.

- CO sūkņa temperatūra on / off ir parametrs, kas atbild par punktu, kad izslēdzas CO sūkņa slēdzis. Pēc pārsniegtas temperatūras t 2°C sūknis ieslēgsies, un pēc temperatūras pazemināšanās  t 2 - P2 un gaidīšanas laiku P3 sūknis tiks izslēgts. 

- Ieslēgt/izslēgt temperatūru ventilātoram un citām ierīcēm. Tās vērtība nosaka punktu, kad izslēgt/ieslēgt izvadi. Marķēts ar  simbolu, tāpat kā gadījumā ar t 2 lielumu un CO sūkni.

- Temperatūras trauksme pēc tam, kad tiek pārsniegta iestatīta temperatūra šaja parametrā, vadības panelis signalize šo situāciju ar trauksmes signalu un uz displeja parādīsies trīs izsaukuma zīmes, kā arī temperatūras lielums. 


- Parametrs konkretizē droseļvārsta pozīciju pēc tam, kad ir iegājis gaidīšanas režīmā.
- Histerēzes on /off sūknis un ventilātora °C
- Ventilatora un sūkņa darbības laiks minūtēs.
- Parametrs konkretizē laiku minūtēs, tas ir laiks, kuram ir jāpaiet pēc tam,kad temperatūra ir nokritusies zem t1 - 2 vai t2 - P2, pēc kura dzinējs dodas gaidīšanas režīmā. "O" parametrs nozīmē, ka dzinējs automātiski nepāries gaidīšanas režīmā.
- Šis parametrs nosaka, vai droseļvārsta stāvoklis tiks iestatīts automātiski atkarībā no temperatūras sensora. Simbols " I "nozīmē iekļaušanu/ietveršanu, un simbols " 0 " demonstrē izslēgtu automātisku droseles regulēšanas pozīciju. Kad auto dzinējs ir izslēgts vadības panelis parada statusu displejā ar pirmā punkta iedegšanos labajā rokas pusē, apakšā. Vadības panelis automātiski ieslēdz automātisku droseles regulēšanu, kad tuvojas temperatūras sensora temperatūrai.  

 
Papildus parametrs ir atlase vadības paneļa darbības ŗežīmā (gaiss / ūdens). Attiecībā uz parametra rakstura, to vajadzētu uzstādīt tikai vienreiz konkrētāja instalācijā, tas nav iekļauts izvēlnē ar citiem parametriem. Tāpēc, lai nepieļautu nejaušu pārmaiņu parametrā, to var mainīt, ieejot tās iestatījumos pēc pareizās procedūras realizācijas. Laikā, kad izejat no power režīma, trīs  astoņstūri tiek parādīti uz displeja uz kādu brīdi.

Šajā laikā nospiediet ↵ pogu (MSK versijā) vai arī vienlaicīgi nospiežiet trīs pogas ↵, ↓ un ↑ (MSK versijā).
 
Šāda darbība liks ieiet vadības paneļa darbības režīma izvēlnē. Ar bultiņām uz augušu un leju mēs izvēlamies vienu opciju H2O kamīniem ar ūdens jaku un gaiss (air) gaisa sildītāja kamīniem. 
Mēs apstiprinām savu izvēli ar pogu  vai arī mēs atstājam to bez apstiprinājuma  .

Papildus vadības paneļa funkcijas:
- Droseles ārkārtas aizvēršana - gadījumā, ja nav spriegums, vadības panelis aizver droseli, signalizē ārkārtas situāciju un automātiski izslēdzas;
- Aizsardzība no sasalšanas  - vadības paneļi strādājot ar iestātītu darbības režimu uz H20, aizsardzība no sasalšanas tiek aktivizēta. Tas pastāvīgi uzrauga CO cirkulācijas škudruma temperatūru un gadījumā ja temperatūra nokrīt zem 5°C automātiski tiek ieslēgts pumpis ar mērķi izvairīties no instalācijas sasalšanas.  
-Automātiska iziešana no gaidīšanas  –  neskatoties uz gaidīšanas režīmu, vadības panelis kontrolē temperatūru un gadījumā, ja tiek konstatēta temperatūras paaugstināšanas, kad kamīns iekuras, tas automātiski ieiet normālā darba režīmā.
 
Vadības paneļa ziņojumi par kļūdu:
Ierīce atrod un parāda kļūdas sasitībā ar temperatūras mērijumiem:
┌┐┌┐┌┐ - pārsniedz augšējo robežu (atšķirība temperatūras sensoru ievadē) 
└┘└┘└┘ -pārsniedz zemāko robežu (īssavienojums temperatūras sensoru ievadē)
Vadības ierīces uzstādīšana:
Ierīce ir apgādāta ar šadiem elementiem:
1. Vadības ierīces elektronika standarta kastē
2 . Drosele  ar servo-mehānismu
3. Temperatūras sensori uz kabeļa
4. Kabelis savienojumam ar droseli
 
Vadības paneļa uzstādīšanu vajadzētu veikt no pareizas droseles salikšanas, temperatūras sensoru salikšanas un piegādes kabeļu salikšanas. Samontēt kastes vietā, tas ietver elektriskās daļas, Elektronikai tiek piegādāts spriegums 230V.Ieteicams pievienot strāvas padevi caur slēdzi uz drošinātāja plaknes, kas būtiski atvieglos vadības paneļa lietošanu. Gadījumā, ja ir kamīni ar ūdens jaku, jāpievieno arī kabeli, kas nodrošina CO cirkulācijas sūkni. Pēc visiem kabeļa savienojumiem pievienot tos vadības panelim saskaņa ar shēmu:
 
Pēc visu kabeļu savienojuma ar vadības ierīci, tas ir jāpieskrūve pie kārbas. MSK dzinēja standarta versijā tām vajadzētu uzlikt plastmasas rāmi. 
Uzmanību! Vadības paneļa uzstādīšanu un visus pārējos saistītos elementus būtu jāveic kvalificētam elektriķim. Ir ieteicams savienot ierīci ar tīklu, izmantojot ārkārtas strāvu ZZA-150-S, tas ir paredzēts, lai nodrošinātu sinusoidālu strāvu, lai garantētu pareizu sūkņa darbību.
Uzmanību! Tradicionāla kamīna gadījumā (bez ūdens jakas) temperatūras sensoru ar kabeli ir jāmontē tā, lai nav tieša kontakta ar kamīna korpusu vai kamīna ievadi.
Uzmanību! Ja vadības ierīce nedarbojas, nomainiet drošinātāju, un, ja tas nelīdz, nododiet ierīci remontam. Drošinātājs atrodas melnā vertikālā spraugā, kas ir marķēta B1. Varat instalēt tikai FF4/250V  drošinātāju, citi drošinātāji var sabojāt ierīci un tas atsauc garantiju. 
Uzmanību! Kad vadības panelis signalizē trauksmi nekavējoties ir jānodzēš kamīnā liesma.  
Uzmanību! Ražotājs neuzņemas nekādu  atbildību par zaudējumiem, ko radījusi nepietikama strāvas padave. 

 

Rakstīt atsauksmi


Jūsu Vārds:


Jūsu atsauksme: Piezīme: HTML netiek atbalstīts, lūdzu izmantojiet standarta tekstu!

Vērtējums: Slikts            Labs

Ievadiet kodu no redzamā attēla:

Izstrādāts Dare
Kamīni no Norvēģijas © 2019